Zoals bekend heeft het kabinet de coronaregels verscherpt. Deze maatregel treft iedereen natuurlijk maar het is niet anders. Gezondheid boven alles.

Het bestuur van de APNSA heeft daarom besloten alle activiteiten die er plaats vinden in “De Uithoek” met onmiddellijke ingang af te gelasten en de deuren tot nader order te sluiten. Ook de bowlingcompetitie die op het punt stond te beginnen wordt tot nader order afgelast.

Bestuursmededelingen

 
Wet op de privacy
 

In de vorige uitgave en op de jaarvergadering hebben we melding gemaakt van de invoering van de wet op de privacy. Dat heeft vooral voor het bedrijfsleven veel impact, maar ook verenigingen ontkomen niet aan de strakkere regels die de wet voorschrijft. De ledenadministratie en de omgang daarmee was al gewaarborgd. Wat ook in de wet is vastgelegd is de instemming van personen/leden voor het publiceren van foto’s. Daar waren wij al karig in, hooguit stond een afdeling, een gedecoreerd lid, of anderszins iemand met foto afgebeeld. Dat neemt niet weg dat er formeel toestemming moet zijn om überhaupt afbeeldingen te publiceren in het blad. Wij vragen u dan ook aan te geven als u bezwaar heeft tegen het publiceren van een (afdeling) foto waarop u herkenbaar staat afgebeeld. U mag ervan uitgaan dat wij zorgvuldig hier mee omgaan. Desalniettemin heeft u het recht bezwaar te maken tegen uw afbeelding in het APNSA blad.

Wilt u zo vriendelijk zijn ons te melden als u in voorkomende gevallen sowieso bezwaar heeft tegen afdrukken van foto’s waarop u staat afgebeeld? 

Alvast onze dank.

 

Het bestuur

 

Informatie over "De Uithoek" ?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in:

Contact

Personeelsvereniging APNSA Arnhem Noordelijke Parallelweg 150
6813 DG Arnhem
06-24531565 apnsa@kpnmail.nl